Aktualności

Zapraszamy do lektury kwartalnika "Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW". W tym numerze m.in. o roli samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej, starzenie się populacji jest wyzwaniem, czy może szansą?


PANEL: Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior - konsument na rynku usług i produktów. Forum Ekonomiczne - Forum III Wieku, 7.09.2017 r., Krynica Zdrój

Tezy:
Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, finansów publicznych ale również dla gospodarki. Zmiany demograficzne mają istotny

Do debaty o polityce senioralnej i sytuacji osób starszych w Polsce, która odbędzie się dnia 6 września 2017 r. w Nowym Sączu, zostali zaproszeni: 

Zobacz gdzie odbędzie się Konferencja Forum III Wieku