Aktualności

Honorowy Prezes Europejskiej Unii Seniorów od 2013 r. Komentator społeczny, nauczyciel, pisarz. Reprezentuje ESU  jako Członek Rady Administracyjnej w AGE Platform Europe.  

Jego międzynarodowa aktywność zawodowa obejmuje m.in. zadania w misji pokojowej ONZ na Cyprze, Komisji Europejskiej oraz w Sekretariacie Interpol  w Lyonie. 

Od 2015 roku działa  w organizacji non-profit  Stockholm Gerontology Research Center oraz jako ławnik w Sądzie Apelacyjnym.


Posłanka do Parlamentu Europejskiego, mama czworga dzieci, babcia wnuczka Jacka.

Opozycjonistka. Współzałożycielka Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Od 1992 do 2005 r. dyrektor generalna a następnie prezes zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 2005 r. na stanowisku dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od czerwca 2009 r. europarlamentarzystka z ramienia Platformy Obywatelskiej. Obecnie członkini Komitetu Obrony Demokracji. 


W Parlamencie Europejskim pracuje  w dwóch komisjach: ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Główną  jej troską jest to, aby unijne prawo chroniło i promowało interesy konsumentów i zapewniało swobodę przepływu towarów i usług - w ramach wspólnego rynku wewnętrznego UE. 

Doprowadziła do obniżenia i w konsekwencji zlikwidowania stawek roamingowych. Pracowała także nad reformą prawa zamówień publicznych, uznania kwalifikacji zawodowych m.in. polskich pielęgniarek, dyrektywy tytoniowej. Obecnie jest członkinią komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (tzw. Afera Volkswagena).

Ekonomista, zajmuje się turystyką międzynarodową na Uniwersytecie w Tuluzie oraz w Państwowej Szkole Lotnictwa Cywilnego (ENAC) we Francji. Blisko współpracuje z agencjami ONZ, Unią Europejską oraz Światową Organizacją Turystyki (WTO)jako  ekspert w dziedzinie turystyki międzynarodowej.
Jest m.in. Prezydentem Światowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA), kieruje UTW na Uniwersytecie w Tuluzie. François Vellas jest synem prof. Pierre`a Vellasa, założyciela pierwszego na świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1973 r.).

Będzie gościem Forum III Wieku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy i wystąpi w panelu; CZY „SREBRNA GOSPODARKA” MOŻE STANOWIĆ SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO REGIONÓW? PRIORYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA, w dniu 8 września br. w Krynicy Zdroju.

Rozmowa  z prof. F. Vellasem "Manna z nieba dla turystyki, czyli... podróże seniorów"  opublikowany w Dzienniku Polskim- Dzienniku Seniora, 6-7 sierpnia br. Rozmowę prowadziła red. Ewa Piłat.

 

Wybrane wydarzenia

  • Uczestnicy Forum III Wieku na zdjęciach z p. Janem Krzysztofem Bieleckim i p. Laszlo Andorem Wspólne zdjęcia uczestników Forum III Wieku z panem Janem…
  • DEBATA: Założenia  długofalowej polityki senioralnej Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów…
  • Spotkania po Forum III Wieku - Dania W dniach od 16 do 18 września Wiceprezes Sądeckiego…
  •  Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat…
  • Rozpoczęło się Forum III Wieku 5 września w godzinach wieczornych do Nowego Sącza zjechało ponad…
  • Warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej... Trwają warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej, ruchu scenicznego oraz…