Aktualności

Dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas otwarcia Forum III Wieku, w środę 6 września 2017 r., przedstawi diagnozę sytuacji seniorów w Polsce.

Dr Renate Heinisch, członek Rady BAGSO - Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów,członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, potwierdziła swój udział w Forum III Wieku.

 Stowarzyszenie MANKO już po raz czwarty organizuje Ogólnopolskie Senioralia  w Krakowie, które odbędą się 15 września 2017 r. Więcej informacji tutaj