Aktualności

 

Fot. Jadwiga Banach, Władysław Szwenik, archiwum SUTW

 

Uroczyste otwarcie Forum III Wieku - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 

Wystąpienia Gości Honorowych:

 dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

 Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki

Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej

Fot. Antoni Łopuch

Moderator:

dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński,  Instytut Socjologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej.

Paneliści:

dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;  

Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania;

dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich;  

Marek Cytacki, Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;

Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kraków, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej;

dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Gość Specjalny

Leif  Hallberg, Honorowy Prezydent  Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja

Fot. Władysław Szwenik 

Honorowy Prezes Europejskiej Unii Seniorów od 2013 r. Komentator społeczny, nauczyciel, pisarz. Reprezentuje ESU  jako Członek Rady Administracyjnej w AGE Platform Europe.  

Jego międzynarodowa aktywność zawodowa obejmuje m.in. zadania w misji pokojowej ONZ na Cyprze, Komisji Europejskiej oraz w Sekretariacie Interpol  w Lyonie. 

Od 2015 roku działa  w organizacji non-profit  Stockholm Gerontology Research Center oraz jako ławnik w Sądzie Apelacyjnym.