Aktualności

O tym, czym jest polityka senioralna oraz jaki ma związek z samorządami Dziennikowi Warto Wiedzieć opowiada Wiesława Borczyk, radca prawny, specjalista w zakresie organizacji, zarządzania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Sądecki UTW w Nowym Sączu.


http://wartowiedziec.org/index.php/start/wywiady/30102-przyszo-powiatowej-polityki-senioralnej-wywiad-z-wiesaw-borczyk

Uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego odbyła się 26 lutego 2016 r. w Sali Błękitnej Sejmiku Śląskiego, w której uczestniczyli m.in.  Przewodnicząca  prof. Maria Źrałka oraz Członkowie  Śląskiej Rady ds. Seniorów, przedstawiciele Sejmiku i Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Katowicach i  przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Zachęcamy do zapoznania się z Agendą IV Konferencji UTW w Warszawie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r.

Agenda w załączeniu.

Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II). Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy. W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych. Spotkanie i debata mają charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wybrane wydarzenia

  • Uczestnicy Forum III Wieku na zdjęciach z p. Janem Krzysztofem Bieleckim i p. Laszlo Andorem Wspólne zdjęcia uczestników Forum III Wieku z panem Janem…
  • DEBATA: Założenia  długofalowej polityki senioralnej Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów…
  • Spotkania po Forum III Wieku - Dania W dniach od 16 do 18 września Wiceprezes Sądeckiego…
  •  Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat…
  • Rozpoczęło się Forum III Wieku 5 września w godzinach wieczornych do Nowego Sącza zjechało ponad…
  • Warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej... Trwają warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej, ruchu scenicznego oraz…