Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Jakość życia osób starszych w Polsce". W publikacji m.in. dane dotyczące takich aspektów jak: sytuacja materialna, stan zdrowia, znajomość języków obcych, czytelnictwo, korzystanie z komputera i Internetu, formy spędzania czasu wolnego, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu, aktywność w społecznościach lokalnych, kontakty społeczne, zaangażowanie w działalność różnych organizacji, zaufanie do ludzi i instytucji, system wartości, życie religijne, czy wreszcie odczuwany poziom dobrobytu.

Zapraszamy do lektury kwartalnika "Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW". W tym numerze m.in. o roli samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej, starzenie się populacji jest wyzwaniem, czy może szansą?


PANEL: Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior - konsument na rynku usług i produktów. Forum Ekonomiczne - Forum III Wieku, 7.09.2017 r., Krynica Zdrój

Tezy:
Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, finansów publicznych ale również dla gospodarki. Zmiany demograficzne mają istotny

Do debaty o polityce senioralnej i sytuacji osób starszych w Polsce, która odbędzie się dnia 6 września 2017 r. w Nowym Sączu, zostali zaproszeni: