Aktualności


Posłanka do Parlamentu Europejskiego, mama czworga dzieci, babcia wnuczka Jacka.

Opozycjonistka. Współzałożycielka Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Od 1992 do 2005 r. dyrektor generalna a następnie prezes zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 2005 r. na stanowisku dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od czerwca 2009 r. europarlamentarzystka z ramienia Platformy Obywatelskiej. Obecnie członkini Komitetu Obrony Demokracji. 


W Parlamencie Europejskim pracuje  w dwóch komisjach: ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Główną  jej troską jest to, aby unijne prawo chroniło i promowało interesy konsumentów i zapewniało swobodę przepływu towarów i usług - w ramach wspólnego rynku wewnętrznego UE. 

Doprowadziła do obniżenia i w konsekwencji zlikwidowania stawek roamingowych. Pracowała także nad reformą prawa zamówień publicznych, uznania kwalifikacji zawodowych m.in. polskich pielęgniarek, dyrektywy tytoniowej. Obecnie jest członkinią komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (tzw. Afera Volkswagena).

Ekonomista, zajmuje się turystyką międzynarodową na Uniwersytecie w Tuluzie oraz w Państwowej Szkole Lotnictwa Cywilnego (ENAC) we Francji. Blisko współpracuje z agencjami ONZ, Unią Europejską oraz Światową Organizacją Turystyki (WTO)jako  ekspert w dziedzinie turystyki międzynarodowej.
Jest m.in. Prezydentem Światowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA), kieruje UTW na Uniwersytecie w Tuluzie. François Vellas jest synem prof. Pierre`a Vellasa, założyciela pierwszego na świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1973 r.).

Będzie gościem Forum III Wieku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy i wystąpi w panelu; CZY „SREBRNA GOSPODARKA” MOŻE STANOWIĆ SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO REGIONÓW? PRIORYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA, w dniu 8 września br. w Krynicy Zdroju.

Rozmowa  z prof. F. Vellasem "Manna z nieba dla turystyki, czyli... podróże seniorów"  opublikowany w Dzienniku Polskim- Dzienniku Seniora, 6-7 sierpnia br. Rozmowę prowadziła red. Ewa Piłat.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami praktycznymi Forum III Wieku 2016

Kolejny partner Forum III Wieku

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Misją instytutu jest stworzenie warunków, aby gospodarka senioralna stała się stymulatorem innowacyjności. Innowacyjność gospodarki senioralnej jest szansą nie tylko dla seniorów, ale i dla usługodawców, przedsiębiorców, jak i dla struktur państwowych, ponieważ gospodarka senioralna oparta jest o potrzeby i możliwości finansowe seniorów.