Aktualności

W temacie ,,Demografia a gospodarka " głos zabierali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, -Dariusz Rostkowski, doradca Narodowego Banku Polskiego, -Jan Golonka, prezes Zarządu Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o., - Grzegorz Lot, wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., oraz Krzysztof Inglot Rzecznik Prasowy Work Service SA

Pani Alina Respondek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas rozpoczęcia konferencji prezentowała ofertę programu Erasmus + dla liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mówiła także o platformie EPALE Polska - uczenie się dorosłych. W dniu 11 września odbyły się warsztaty dotyczące Epale. Wzięło w nich udział ponad 30 liderów UTW. Poniżej prezentacja.


W drugim dniu Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznymu, spędzonym w Krynicy-Zdroju, uczestnicy brali udział m.in.w panelu dotyczącym:

II Panel: MIASTA/GMINY PRZYJAZNE STARZENIU SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – samorząd terytorialny a zmiany demograficzne.

Moderatorem panelu była Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW.

9 września w Miejskim Ośrodku Kultury, rozpoczęły się obrady Forum III Wieku. Przybyłych gości powitała Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW.

Reprezentujący powiat nowosądecki starosta Marek Pławiak zaprosił uczestników Forum do zapoznania się z Ziemią Sądecką i deklarował dalsze działania na rzecz seniorów.

W debacie na  temat: ”Partycypacja osób starszych  w życiu publicznym, stan obecny i wyzwania na przyszłość”, której moderatorem była Prezes Wiesława Borczyk, wzięli udział: Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Czerwiński – Minister Skarbu, dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Krystyna Lekowicz - Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW.

Wybrane wydarzenia

  • Uczestnicy Forum III Wieku na zdjęciach z p. Janem Krzysztofem Bieleckim i p. Laszlo Andorem Wspólne zdjęcia uczestników Forum III Wieku z panem Janem…
  • DEBATA: Założenia  długofalowej polityki senioralnej Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów…
  • Spotkania po Forum III Wieku - Dania W dniach od 16 do 18 września Wiceprezes Sądeckiego…
  •  Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat…
  • Rozpoczęło się Forum III Wieku 5 września w godzinach wieczornych do Nowego Sącza zjechało ponad…
  • Warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej... Trwają warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej, ruchu scenicznego oraz…