Aktualności

Seniorzy w Niemczech. BAGSO pośredniczy między seniorami a rządem.

Rozmowa z dr RENATE HEINISCH - niemiecką polityk i farmaceutką, gościem specjalnym IX Forum Trzeciego Wieku.

Trzeci dzień obrad - Sesja Plenarna Forum III Wieku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

Udział uczestników Forum III Wieku w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

Fotorelacja z uroczystego otwarcia Forum III Wieku oraz debaty „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”.