Aktualności

Patronat honorowy nad Forum III Wieku objęli:

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego - Adam Lipiński

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącz

Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki

Związek Powiatów Polskich

 

Po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków w dniach 6-7 października odbędą się TARGI SENIORA. Będzie to premiera tak dużej imprezy poświęconej seniorom, organizowana w południowej Polsce.

Na portalu SlowoSeniora.pl ukazał się artykuł o Forum III Wieku. Aby przejść do artykułu kliknij TUTAJ.

 

Do udziału w tegorocznej edycji Forum III Wieku, w charakterze panelistów, zaproszono m. in.:

prof. Gertrudę Uścińską, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

Piotra Stańczaka, Dyrektora Europejskiego Centrum Konsumenckiego;

Marka Niechciał, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

dr Elżbietę Ostrowską, Przewodniczącą Zarządu Głównego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Obywatelski Parlament Seniorów;