Aktualności

Fotorelacja z uroczystego otwarcia Forum III Wieku oraz debaty „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”.

Szczegółowy program konferencji Forum III Wieku do pobrania poniżej.

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas Forum III Wieku omówi działania w zakresie bezpieczeństwa seniorów - konsumentów.

O wyzwaniach służby zdrowia w związku ze starzejącym się społeczeństwem na Forum III Wieku będzie mówiła Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.