Aktualności
19 lipiec

Forum III Wieku

Uczestnikami Forum będą liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Austrii, a także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy, działających na rzecz seniorów.
Gośćmi specjalnymi Forum III Wieku będą Prezydent Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku –AIUTA,prof. Francois Vellas,z Uniwersytetu w Tuluzie, syn założyciela pierwszego UTW na świecie oraz Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Leif Hallberg. Gośćmi Forum będą także przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, środowiska biznesu oraz eksperci z wielu krajów.

Dla uczestników Forum zaplanowano również warsztaty edukacyjne realizowane wspólnie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS + i Krajowym Biurem EPALE, spotkania integracyjne, wydarzenia artystyczne oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.
Głównym partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.