Aktualności
21 wrzesień

Minister Jarosław Gowin: O wsparciu dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w nowej strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego

 

Poinformował o nowej strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego. Jeden z jej filarów obejmuje szereg przedsięwzięć i programów, które mają zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni oraz instytucji naukowych.

"Nauka powinna służyć każdemu z nas, nauka powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli z murów uczelni" mówił Minister.

trategia Jarosława Gowina opiera się na trzech podstawowych filarach:

Konstytucji dla nauki, która przyniesie zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym,

Innowacjach dla gospodarki, w których łączą się komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem oraz

Nauce dla Ciebie – programowi społecznej odpowiedzialności nauki.

 

W części Strategii "Nauka dla Ciebie" jeden z programów dotyczy wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pilotażowa edycja programu ruszy już w październiku, a jej budżet wyniesie 4 mln zł.

Oficjalnie Minister Jarosław Gowin ogłosił nową strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego,w piątek, 9 września 2016 r.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-strategia-dla-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html

 

Forum III Wieku przyjęło w dniu 9 września "Stanowisko o wzmocnieniu współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w realizacji idei uczenia się przez cale życie i kształcenia ustawicznego, rozwijanie solidarności międzypokoleniowej"