Aktualności
21 wrzesień

Wywiad z Gościem specjalnym Forum Trzeciego Wieku LEIFEM HALLBERGIEM


Mówił Pan w swoim wystąpieniu o szwedzkiej karcie pielęgnacyjnej dla seniora. Proszę nam powiedzieć, jakie świadczenia się na nią składają?

 

- W Szwecji istnieje wiele uregulowań związanych z opieką nad osobami starszymi na wzór karty praw osób starszych. Nie ma czegoś jednego, takiej Magna Carta, one są raczej stosowane lokalnie. Nie wchodząc w szczegóły, dotyczą one zagwarantowania seniorom możliwości wyboru szpitala,

centrum medycznego czy świadczenia, jak również decyzji związanych z mieszkaniem. Podkreśla się, że nie mogą to być arbitralne, urzędowe skierowania tylko wybór. Drugi aspekt, również bardzo ważny, antydyskryminacyjny, to zagwarantowanie równych praw wszystkim bez względu na wiek.

 

Jako Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów ma Pan niewątpliwie ważne spostrzeżenia. W których krajach najlepiej zadbano o potrzeby ludzi starszych?

 

- Będąc honorowym przewodniczącym Europejskiej Unii Seniorów (poprzednio vice przewodniczącym) zauważyłem rosnące zainteresowanie sprawami seniorów w Europie, chociaż nie wszędzie. Duży postęp jest w sektorze społecznym, wolontariacie, a najwolniej idzie to w polityce. Najważniejsze jest, aby wymieniać się doświadczeniami.                  

 

Właściwie nie da się porównać systemów opieki w różnych krajach. To co słabiej funkcjonuje w jednych krajach, dobrze działa w innych. Trzeba uczyć się od siebie. W Europie Środkowo -Wschodniej jest też wiele pomysłów wartych naśladowania.  

 

Proszę zdradzić, co trzeba robić dla zachowania doskonałej formy?

 

- Moja recepta na bycie w dobrej formie to długie, spacery, gimnastyka oraz generalnie przebywanie z ludźmi, robienie czegoś wspólnie. Jest tyle starszych osób siedzących samotnie w domu, a to nie sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu. No i uczenie się przez całe życie. Podam przykład: w Japonii jest człowiek, który swój pierwszy, uniwersytecki egzamin zdał w wieku 104 lat. Doskonałe są również zabawy umysłowe np. kalambury. Nigdy ich nie zarzucajmy.

 

Jakie Pan ma wrażenia z udziału w FIIIW?

 

-Jestem pod wrażeniem. Forum było znacznie lepsze niż się spodziewałem. Czuć było wielką motywację do działania .Chyba jakiś dobry duch czuwał nad wszystkim. Bardzo mi się podobało .

 

                                                                                          Dziękuję za rozmowę.

 

                                                                                                                             Irena Cepielik

                                                                                                                Słuchaczka Sądeckiego UTW

                                                                                                     

Tłumaczenie z języka angielskiego: Bożena Kocyk, współpracownik SUTW