Forum 2013

Program Forum III Wieku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)


PROGRAM
KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU
W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU

W DNIACH 4-7 WRZEŚNIA 2013 R.

GŁÓWNYM PARTNEREM FORUM III WIEKU JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

MIEJSCE: Nowy Sącz- Krynica Zdrój

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

TERMIN: 4-7 września 2013 r.


DZIEŃ I

4 WRZEŚNIA 2013 R. (ŚRODA), NOWY SĄCZ

DO GODZ. 13.00 przyjazd uczestników do Nowego Sącza, zakwaterowanie w Domu Akademickim  Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Długosza 61,

GODZ. 13.00 otwarcie Forum III Wieku, omówienie spraw organizacyjnych,

GODZ. 13.15 spotkanie z Gościem Specjalnym – Jackiem Michałowskim Szefem Kancelarii Prezydenta RP,

GODZ. 13.45 lunch,

GODZ. 14.30 – 17.30 warsztaty dla liderów UTW „Standardy Działania UTW - procedura ich wdrożenia” (w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),

GODZ. 17.45 kolacja,

GODZ 18.30 Przejście do auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Aleje Wolności 40) na debatę dot. Rządowego Projektu Założeń Polityki Senioralnej oraz Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013,

GODZ. 19.00 DEBATA dotycząca Rządowego Projektu Założeń Polityki Senioralnej oraz Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013 – doświadczenia i perspektywy, z udziałem Władysława Kosiniaka – Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Bolesława Samolińskiego.

GOŚĆ SPECJALNY:

Agnieszka Kozłowska – Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego  Traktowania.


DZIEŃ II

5 WRZEŚNIA 2013 R. (CZWARTEK), NOWY SĄCZ-KRYNICA ZDRÓJ

GODZ. 6.30 śniadanie,

GODZ. 7.30 wyjazd do Krynicy Zdrój na XXIII Forum Ekonomiczne - Forum III Wieku,

GODZ. 9.00 udział w Sesji Plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego,

GODZ. 9.00 - 17.30 udział w panelach XXIII Forum Ekonomicznego oraz panelach FORUM III WIEKU:

GODZ. 12.10 – 13.10


PANEL: Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013

Miejsce:  Sala Marmurowa, Nowy Dom Zdrojowy

MODERATOR:

Barbara Imiołczyk, Główny Koordynator zespołów eksperckich i rad społecznych powołanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym Zespołu ds. Osób Starszych, ekspert samorządowy, doradca z zakresu zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

PANELIŚCI:

Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego; aktywny członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO,
Mikael Lyngbo, Kierownik projektów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - odział Kopenhaga ds. Praw Człowieka, obecnie współpracownik Rady Europy - aspekt  tworzenia państwa prawa,
Karl Erik Olsson, Szef zarządu Szwedzkiego Związku Emerytów, SPF. Jest politykiem z Partii Centrum,
Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

GOŚĆ SPECJALNY:

Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,

KOMENTATOR:

dr Magdalena Rosochacka - Gmitrzak, socjolog, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi prace badawcze z zakresu socjologii starzenia się i szeroko rozumianej aktywności osób starszych, inicjatorka utworzenia Podyplomowych Studiów Organizowania Pracy z Seniorami  na Uniwersytecie Warszawskim.

GODZ. 14.30 – 15.30

PANEL: Ekonomia przyjazna seniorom
Miejsce: Sala Marmurowa, Nowy Dom Zdrojowy

MODERATOR:

Daniel Jachimowicz, prawnik, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Współautor ogólnopolskiego  projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” realizowanego przez Federację w latach 2011-2013 oraz programów wykładów i warsztatów w obszarze edukacji ekonomicznej,

PANELIŚCI:

Mieczysław Augustyn, Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych (od 2007 roku). Członek Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
Ija Maria Ostrowska, Prezes  Zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich,
Ewgenij Kaczurowski, Przewodniczący Międzynarodowej Niekomercyjnej Fundacji "Nowa Gospodarka", Białoruś,
Jurij Aleksandrowicz Błaszczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowego Związku Banków Ukrainy, Prezes Rady Nadzorczej Platinum Bank,

GOŚĆ SPECJALNY:

Dariusz Rostkowski, Doradca w Departamencie Edukacji i Wydawnictw Narodowego  Banku Polskiego, przedstawiciel NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych w Komitecie ds. Komunikacji (ECCO Committee).

GODZ.16.00 – 17.30 udział w końcowej Sesji Plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego,

Ok. GODZ. 17.30 wyjazd do Nowego Sącza,

GODZ. 19.00 obiadokolacja,

GODZ. 20.00 spotkanie integracyjne przy muzyce, w miejscu zakwaterowania.


DZIEŃ III

6 WRZEŚNIA 2013 R. (PIĄTEK), NOWY SĄCZ

GODZ. 7.30 śniadanie,

GODZ. 8.30 przejazd uczestników na Miasteczko Galicyjskie,

GODZ. 9.30 -10.00 rejestracja uczestników sesji plenarnej Forum III Wieku,

GODZ. 10.00 - 13.30 Sesja Plenarna FORUM III Wieku – część I:

GODZ. 11.45 – 12.00  Przerwa kawowa

WYSTĄPIENIA GOŚCI HONOROWYCH

DEBATA Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym – Europejski Rok Obywateli 2013 z udziałem gości zagranicznych – polonijne UTW z Austrii, Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy oraz UTW w Uniwersytecie Preszowskim, Słowacja,

PREZENTACJA: Model wsparcia dla osób starszych „ANIMATOR OSÓB STARSZYCH" oraz  Zastosowanie telemedycyny i teleopieki  w praktyce. Wspólne projekty polsko – austriackie, dr Romana Pawlińska – Chmara,  Uniwersytet Opolski,

PREZENTACJA: „Wolontariat – głównym filarem Organizacji Opieki Społecznej AWO” - Nadrenia Północna - Westfalia, Powiat Unna, Niemcy,

PREZENTACJA programu „UTW dla społeczności lokalnych" - „Seniorzy w akcji”, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” , Warszawa,

PREZENTACJA: „Dobre praktyki UTW na rzecz zdrowego i sprawnego starzenia się”, Krystyna Męcik, Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach,

PREZENTACJA: „Głos Seniora” – Stowarzyszenie MANKO, Kraków,

PREZENTACJA: „Poradnictwo  i edukacja obywatelska dla osób starszych”, Ija Maria Ostrowska, Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa,

GODZ. 13.30  - 14.30 Catering regionalny,

GODZ. 14.30 – 16.00  Sesja Plenarna FORUM III Wieku – część II:

PANEL DYSKUSYJNY: Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce (panel organizowany w ramach projektu  „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”),

MODERATOR:

Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Koordynator projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”,

PANELIŚCI:

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo – Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  w Nowym Sączu; radca prawny,
Alina Respondek, Z-ca Dyrektora Programu „ Uczenie się przez całe życie” ds. Programu Grundtvig,
Wojciech Nalepa, Radca prawny, doradca w projekcie „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”,              

KOMENTATOR:

Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Koordynator Krajowej i Europejskiej Polityki Edukacyjnej  Departamentu Strategii MEN,

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: Województwo Małopolskie Zaprasza. Promocja oferty kulturalnej i  turystycznej,

GODZ. 17.00
zwiedzanie Nowego Sącza i okolic: Stary Sącz - Klasztor Klarysek, Ołtarz Papieski, Rynek Starego Sącza (wycieczka autokarowa),

GODZ. 19.00
kolacja

DZIEŃ IV

7 WRZEŚNIA 2013 R. (SOBOTA), NOWY SĄCZ

GODZ. 8.00 śniadanie,

GODZ. 9.00
Podsumowanie Forum III Wieku – Organizatorzy: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego,

GODZ. 10.00  Zakończenie Forum III Wieku; wyjazd uczestników.

Obrady Forum III Wieku będą relacjonowane przez media krajowe i zagraniczne.

UWAGA! – Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do Ramowego Programu konferencji towarzyszącej XXIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju – Forum III Wieku.

Więcej informacji na stronach:
www.sutw.pl
www.federacjautw.pl
www.forumtrzeciegowieku.pl
www.eiro.pl

Czytany 8401 razy