FORUM 2017

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 

 

Forum III Wieku to cykliczne, coroczne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane w 2009 r. Celem Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi Europa, a w szczególności Polska, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych,a także środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych.

Obrady Forum III Wieku, obejmujące m.in.: debaty, panele dyskusyjne oraz warsztaty, koncentrują się na zagadnieniach dotyczących problematyki polityki senioralnej, w tym  ochrony zdrowia i polityki społecznej, edukacji i aktywności osób starszych w życiu publicznym, praw osób starszych, nowoczesnych technologii oraz „srebrnej gospodarki”. Konferencji, która odbywa się w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju, perle polskich uzdrowisk, towarzyszą wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne.

Uczestnikami Forum są liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku - środowiska liczącego aktualnie 614 placówek w kraju, a także przedstawiciele gminnych/miejskich rad seniorów oraz organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy, działających na rzecz  osób starszych. 

Gośćmi Forum będą przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, NGO, środowiska biznesu oraz eksperci krajowi i zagraniczni.

Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

Czytany 1808 razy
Więcej w tej kategorii: Partnerzy Forum III Wieku 2017 »

Partnerzy Forum III Wieku 2017

 

 

PATRONAT MEDIALNY: