Mówią o nas

„Trudno odmówić  słuszności powiedzeniu, że młodość to nie tyle wiek metrykalny, ile stan umysłu i ducha. Osoby aktywne umysłowo i fizycznie, szukające nowych wyzwań, są pełne energii, optymizmu, radości życia. Co więcej, jak dowiodły badania naukowe, właśnie takie nastawienie poprawia stan zdrowia, sprzyja długowieczności. Pozwala lepiej radzić sobie w chwilach trudnych, adaptować się do zmian, sprawniej wykorzystywać wiedzę i umiejętności.”

„Siła i energia, jaką pokazał trzeci wiek, zmieniają wizerunek starości i przyczyniają się do zmiany stylu życia w tym wieku. Gdy się widzi taką dojrzałość, przestaje ona być dopustem, staje się nadzieją na piękny okres w naszym życiu.”

 „Człowiek uczy się zawsze. Przez całe swoje życie. To prawda tak oczywista, że aż przysłowiowa. Najpełniej się człowiek uczy, gdy czuje apetyt na wiedzę. To właśnie ta chęć nauki świadczy o wyjątkowości słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, o waszej wyjątkowości.”

"Uniwersytety Trzeciego Wieku to wspaniały ruch. Aktywność edukacyjna i zawodowa ludzi starszych nie jest żadną ekstrawagancją"

 "Warto się zastanowić, w jaki sposób skuteczniej można by pomóc uniwersytetom trzeciego wieku, bo to po prostu działa"