Poniżej został zamieszczony wywiad z Panem Michałem Szczerbą, Posłem na Sejm RP, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Deklaracja końcowa uczestników konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku "Pakt na rzecz seniorów"

Lwi pazur trzeciego wieku. Będzie pakt dla seniorów!

KONGRES. W zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku bierze udział 200 tys. Polek i Polaków. To jedna z największych w kraju inicjatyw obywatelskich.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

Powyżej została zamieszczona mapa Uniwersytetów Trzeciego Wieku, według województw

Powyżej przedstawiamy wykres, na którym zaprezentowano liczbę powstających Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w latach 1975 - 2013

Władysław Kosiniak-Kamysz – minister pracy i polityki społecznej - o systemowych rozwiązaniach wobec starzejącego się społeczeństwa.

Wystąpienie Wiesławy Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezes Sądeckiego UTW w Nowym Sączu, na Kongresie UTW  Warszawa 19 marca 2012 r.